Vinnere av fangskonkurransen 2016-17 er trukket…..

Vinnerne av konkurransen er trukket, og de heldige vinnerne er:

Mår: Per Gunnar Nyhaven

Rev Paul Magne Skalle

Mink Raymond Pedersen

Felles trekning: Raymond Pedersen

 

Vinnerne er kontaktet og må hente premiene innen utgangen av 2017.

Vi gratulerer

Posted in Uncategorized.