Årsmøte 2024

Årsmøte 20/2

Årsmøte innkalling 2024

Påmelding til årsmøte bes sendt til post@ljff.org innen 15/2, evt 91570960, og antall avgjør hvor årsmøte avholdes. Lokasjon årsmøte vil bli opplyst 17/2.

Tirsdag 20.2 kl 2000

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Årsberetning
 • Regnskap 2023
 •  Innkomne forslag
 • Budsjett 2024
 • Valg

For styret                                                                            

Tor Martin

Årsmøte 2023

Årsmøte innkalling 2023

Påmelding til årsmøte bes sendt til tmbuene@online.no, eller post@ljff.org

Påmelding til årsmøte bes sendt til post@ljff.org innen 23/1, evt 91570960, og antall avgjør hvor årsmøte avholdes. Lokasjon årsmøte vil bli opplyst 24/1.

Onsdag 25.1 kl 2000

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Årsberetning
 • Regnskap 2022
 •  Innkomne forslag
 • Budsjett 2023
 • Valg

For styret                                                                            

Tor Martin Buene       

Årsmøtereferat

Årsmøte referat 2022

Onsdag 19.1 kl 2030

Knekken – Lillesand / teams

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  Vedtak: ML: Tor Martin Buene, R: Tor Martin Buene, PU: Roy Arne Mikkelsen,
 • Årsberetning
  Vedtak: Godkjent

Annmerkning: fleire/større jakt terreng er sterkt ønsket, men Covid har satt begrensninger pga manglende muligheter for møter med andre aktører.

Anmerkning: Skytesimulator anskaffelse har vært på vent pga Covid restriksjoner. Arbeidet fortsetter når styret finner dette forsvarlig/ hensiktsmessig.

 • Regnskap 2021
  Vedtak: Godkjent
 • Innkomne forslag

Øke antall våpen for jegerprøve og utlån.

Vedtak: – Styret gis fullmakt til jobbe videre og avgjøre dette.

                Nye kontigentsatser, (NJFF sentralt har endret til kategorier 2023)

                Vedtak: – LBJFF kontingentsatser kategori: Lav

                Vedtektetsnorm (NJFF vedtatt landsstyremøte 14/11 2021) foreslått NJFF sentralt:

                Vedtak:- nye vedtekter med noen justeringer fra norm vedtatt enstemmig (Ref: LBJFF vedtekter 2022.).

 • Budsjett 2022
  Vedtak: Godkjent
 • Valg

Valg komitens forslag:  

Nestleder (2 år): Roy Arne Mikkelsen  

Kasserer (2 år): Roy Arne Mikkelsen  

Sekretær (2 år): Finn Jarle Nielsen 

Vedtak: Alle kandidater valgt ved akklamasjon 

Årsmøte slutt

For styret                                                                             Protokoll underskriver:

Tor Martin Buene                                                              Roy Arne Mikkelsen

Årsmøte i Knekken

Årsmøtet kan bli endret til teams pga covid.

Meld interesse til tmbuene@online.no

Årsmøte innkalling 2022

Onsdag 19.1 kl 2100

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Årsberetning
 • Regnskap 2021
 •  Innkomne forslag
 • Budsjett 2022
 • Valg

Årsmøte slutt

For styret                                                                            

Tor Martin Buene                                                           

Årsmøte

Nytt av året er at dette vil trolig vil gjennomført på Teams.

Meld interesse til tmbuene@online.no

Årsmøte innkalling 2021

Onsdag 3.2 kl 2100

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Årsberetning
 • Regnskap 2020
 •  Innkomne forslag
 • Budsjett 2020
 • Valg

Årsmøte slutt

For styret                                                                            

Tor Martin Buene                                                           

Fuglejakta på enkelte fugler stanses i alle Agder

Det er funnet fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. For å hindre smittespredning er det viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset til nye områder. Derfor stanser nå Mattilsynet jakta på en rekke fugler i Sør-Norge.

​​- Vi har stor forståelse for at dette oppleves som inngripende for jegerne som har gledet seg til andemiddagen nå før jul. Samtidig håper vi at jegerne forstår hvorfor det er viktig å stanse utbredelsen av dette viruset. Vi vil understreke at risikoen for at mennesker skal bli smittet er svært lav, men sykdommen er dødelig for fuglene, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.  

Har du allerede skutt fugl i området, er den trygg å spise. Det er ingen risiko for at dette viruset skal smitte via kjøtt. 

 I disse områdene blir det nå forbudt å jakte:  

 • Trøndelag  
 • Møre og Romsdal  
 • Vestland  
 • Rogaland 
 • Agder  
 • Vestfold  
 • Telemark  
 • Viken 
 • Oslo  
 • Innlandet   

Disse artene er det nå forbudt å jakte på 

(For noen av disse artene er jakten allerede avsluttet)  

 • storskarv 
 • kråke  
 • skjære  
 • ravn  
 • brunnakke 
 • grågås 
 • kanadagås  
 • knoppand  
 • kortnebbgås  
 • krikkand  
 • kvinand  
 • laksand  
 • mandarinand  
 • siland 
 • stivhaleand  
 • stokkand  
 • stripegås  
 • svartand  
 • toppand  
 • ærfugl 

 Selv om risikoen for smitte til mennesker er svært lav, minner vi om noen prinsipper: 

– Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av fuglevilt. Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Brukt eventuelt engangshansker under arbeidet. Ha rene redskaper og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis, sier Tronerud. 

Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler uansett serveres helt gjennomstekt eller -kokt, det vil si varmebehandlet til minimum 70 grader, blant annet på grunn av risiko for salmonella. ​