Styret

 

 

Leder:                                     Tor Martin Buene

Nestleder:                               Roy Mikkelsen

Kasserer:                                Roy Mikkelsen

Sekretær:                               Tor Martin Buene

Ungdomstillitsvalgt:                Finn Jarle Nielsen

Leder fiskeutvalg:                   Finn Jarle Nielsen

Leder jaktutvalg:                     Roy Mikkelsen

Styremedlem:                         Runar Glamsland

Vara:                                      Marius Maalen