Jakt

 

Et hovedmål for foreningen er å kunne tilby medlemmene bedre jakttilbud i nærmiljøet, samt ha gode og varierte opplærings- og kurstilbud.

Foreningen har et jaktutvalg som administrerer all aktivitet i foreningen forbundet med jakt.  Jaktutvalget ledes av Roy Mikkelsen  (tlf 911 01 772).