Jakt terreng

Foreningen disponerer 2 jaktterreng i Lillesand kommune, hver på ca. 1800 d.a. der foreningens medlemmer har adgang til å leie jakt :

Kaldvell:

kaldvel jaktterreng 75 dpi

Buene:

buene jaktterreng 75 dpi

Felles for begge terreng er at:

 • Rådyr- og småviltjakt baseres på dagskort som selges til medlemmer for kr. 200,- fra 10 august til 5 oktober, og 150,- etter 5 oktober til jaktårets slutt.
 • Fellingsavgift for rådyr kommer i tillegg til dagskortpris. For tiden 700,- for voksent rådyr og 500,- pr kje.
 • Revejakt fra og med 15 juli til og med 9 august, samt fra og med 1 mars til og med 15 april koster 50,- pr dag.
 • Booking av jaktterreng skjer ved tekstmelding fra og med 20 juni. Jaktkort tildeling skjer 1 august og fordeles av Jaktutvalget.
  Ved stor pågang kan Jaktutvalget fordele jaktkortene mellom jegerne. Fra og med 10 august tildeles terrengene ved tekstmelding eller telefon.
 • All jakt på rådyr- og småvilt innstilles 5. oktober i begge terreng og gjenopptas 19 oktober.
 • Kvotene er 4 rådyr totalt for begge terreng pr. år.

All jakt skal utøves i henhold til gjeldende lover og regler samt foreningens jaktreglement.

Booking av jaktkort:

Kaldvell:      Roy Mikkelsen: 91101772

Buene:        Roy Mikkelsen: 91101772

Foreningen disponerer 2 jaktterreng i Lillesand kommune, hver på ca. 1800 d.a. der foreningens medlemmer har adgang til å leie jakt :

Kaldvell:

kaldvel jaktterreng 75 dpi

Buene:

buene jaktterreng 75 dpi

Felles for begge terreng er at:

 • Rådyr- og småviltjakt baseres på dagskort som selges til medlemmer for kr. 200,- fra 10 august til 5 oktober, og 150,- etter 5 oktober til jaktårets slutt.
 • Fellingsavgift for rådyr kommer i tillegg til dagskortpris. For tiden 700,- for voksent rådyr og 500,- pr kje.
 • Revejakt fra og med 15 juli til og med 9 august, samt fra og med 1 mars til og med 15 april koster 50,- pr dag.
 • Booking av jaktterreng skjer ved tekstmelding fra og med 20 juni. Jaktkort tildeling skjer 1 august og fordeles av Jaktutvalget.
  Ved stor pågang kan Jaktutvalget fordele jaktkortene mellom jegerne. Fra og med 10 august tildeles terrengene ved tekstmelding eller telefon.
 • All jakt på rådyr- og småvilt innstilles 5. oktober i begge terreng og gjenopptas 19 oktober.
 • Kvotene er 4 rådyr totalt for begge terreng pr. år.

All jakt skal utøves i henhold til gjeldende lover og regler samt foreningens jaktreglement.

Booking av jaktkort:

Kaldvell:      Roy Mikkelsen: 91101772

Buene:        Roy Mikkelsen: 91101772

Hundetrening kan leies utenfor: båndtvangsperioden, og utenfor ordinær jaktperiode på arten(e) hundetypen er godkjent for.

Booking av hundetreningskort:

Tor Martin Buene 9157096

LBJFF har ettersøksavtale med Raymond Pedersen (911 64 570) for våre terreng, se LBJFF jaktreglement.