Jakt terreng

Foreningen disponerer 2 jaktterreng i Lillesand kommune, hver på ca. 1800 d.a. der foreningens medlemmer har adgang til å leie jakt :

Kaldvell:

kaldvel jaktterreng 75 dpi

Buene:

buene jaktterreng 75 dpi

 

Felles for begge terreng er at:

  • Rådyr- og småviltjakt baseres på dagskort som selges til medlemmer for kr. 200,- fra 10 august til 5 oktober, og 150,- etter 5 oktober til jaktårets slutt.
  • Kvotene er 4 rådyr totalt for begge terreng pr. år
  • Fellingsavgift for rådyr kommer i tillegg til dagskortpris. For tiden 700,- for voksent rrådyr og 500,- pr kje.
  • All jakt på rådyr- og småvilt innstilles 5. oktober i begge terreng og gjenopptas 19 oktober
  • Jaktkort tildeling starter 1 august (tekstmeldinger sendt før dette vil inngå i trekningen), og trekning foretas av Jaktutvalget hvis flere ønsker samme terreng. Etter denne trekningen, tildeles terrengene til første mann. En person kan kun reservere et terreng en dag av gangen.

All jakt utøves i henhold til foreningens jaktreglement som jegerne forplikter seg til å følge jaktreglementet

 

Dagskort selges av:

Kaldvell:      Roy Mikkelsen: 91101772

Buene:        Roy Mikkelsen: 91101772

 

LBJFF har ettersøksavtale med Kristiansand Ettersøksring for våre terreng.