Fangstkonkurranse mår

 

Mår:
1  Per Gunnar Nyhaven  20/12 -17
2  Per Gunnar Nyhaven  23/12-17
3  Per Gunnar Nyhaven  5/2-2018
4   Per Gunnar Nyhaven  5/2-18
5  Frank Nilsen  8/2
6   Frank Nilsen  8/2
7   Frank Nilsen  8/2
8   Frank Nilsen  8/2
9   Frank Nilsen  8/2
10
11  
12  
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30