Årsmøte referat 2017

Note flyttet fra fast side til innlegg   Årsmøtet avholdt 13/2-2017 Nytt av året er at fangstkonkurransen utvides til også å gjelde mink. Trekningspremie på gavekort på XXL til 2000,-.  LBJFF vil med dette oppfordre til jakt/ fangst på mink, og for å delta i konkurransen må fanget/felt vilt vises til en av våre veiere, […] Read More

Informasjonstelefon rovviltjakt

Automatisk telefonsvarer for rovviltjakt hos fylkesmannen i Buskerud. Nummeret er som før – 32 26 67 00.   Se nettoppslaget i fbm oppstart av lisensfellingsperioden på jerv på vår hjemmeside.   Informasjon om lisensfelling av ulv legges ut på www.fylkesmannen.no/buskerud i løpet av neste uke. Fellingsperioden starter 1. oktober. Read More

Årsmøteinnkaing 2017

Innkalling til årsmøte2017     Innkalling til årsmøte Onsdag 13.2 kl 2100 Knekken – Lillesand   Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere Årsberetning Regnskap Innkomne forslag Budsjett 2017 Valg  For styret Tor Martin Buene     Read More