Om oss

Organisasjonsnummer:

996 316 181


Litt historie
..

Lillesand Jeger- og Fiskerforening ble stiftet i 1989.  I 2003 skiftet foreningen navn til Lillesand og Birkenes Jeger- og Fiskerforening (LBJFF), og Birkenes kommune ble dermed innlemmet i foreningens virkeområde.

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og drives i henhold til NJFF’s formål og mønstervedtekter.

Foreningen arbeider for å ivareta jakt- og fiskeinteressene ved å være en aktiv organisasjon som arbeider for å sikre en bærekraftig høsting av vilt og fiskeressursene. Videre har foreningen som formål å arbeide for økt allmenn forståelse av jakt og fiske og for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.

Medlemsfordeler:

Foreningens medlemmer kvalifiserer til alle sentrale medlemsfordeler gjeldende for NJFF

Av lokale fordeler i foreningen kan nevnes:

  • Tilgang til rådyr- og småviltjakt i to terreng i Lillesand kommune
  • Medlemsrabatt på jegerprøvekurs i regi av foreningen (ta kontakt for rabattkode)
  • Diverse kurstilbud og opplæring i jakt- og fiskeaktiviteter, skyting og våpenbruk, fellefangst, natur og miljø
  • Gratis utlån av diverse feller