Årsmøte 2024

Årsmøte 20/2

Årsmøte innkalling 2024

Påmelding til årsmøte bes sendt til post@ljff.org innen 15/2, evt 91570960, og antall avgjør hvor årsmøte avholdes. Lokasjon årsmøte vil bli opplyst 17/2.

Tirsdag 20.2 kl 2000

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Årsberetning
 • Regnskap 2023
 •  Innkomne forslag
 • Budsjett 2024
 • Valg

For styret                                                                            

Tor Martin

Årsmøte 2023

Årsmøte innkalling 2023

Påmelding til årsmøte bes sendt til tmbuene@online.no, eller post@ljff.org

Påmelding til årsmøte bes sendt til post@ljff.org innen 23/1, evt 91570960, og antall avgjør hvor årsmøte avholdes. Lokasjon årsmøte vil bli opplyst 24/1.

Onsdag 25.1 kl 2000

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Årsberetning
 • Regnskap 2022
 •  Innkomne forslag
 • Budsjett 2023
 • Valg

For styret                                                                            

Tor Martin Buene       

Årsmøtereferat

Årsmøte referat 2022

Onsdag 19.1 kl 2030

Knekken – Lillesand / teams

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  Vedtak: ML: Tor Martin Buene, R: Tor Martin Buene, PU: Roy Arne Mikkelsen,
 • Årsberetning
  Vedtak: Godkjent

Annmerkning: fleire/større jakt terreng er sterkt ønsket, men Covid har satt begrensninger pga manglende muligheter for møter med andre aktører.

Anmerkning: Skytesimulator anskaffelse har vært på vent pga Covid restriksjoner. Arbeidet fortsetter når styret finner dette forsvarlig/ hensiktsmessig.

 • Regnskap 2021
  Vedtak: Godkjent
 • Innkomne forslag

Øke antall våpen for jegerprøve og utlån.

Vedtak: – Styret gis fullmakt til jobbe videre og avgjøre dette.

                Nye kontigentsatser, (NJFF sentralt har endret til kategorier 2023)

                Vedtak: – LBJFF kontingentsatser kategori: Lav

                Vedtektetsnorm (NJFF vedtatt landsstyremøte 14/11 2021) foreslått NJFF sentralt:

                Vedtak:- nye vedtekter med noen justeringer fra norm vedtatt enstemmig (Ref: LBJFF vedtekter 2022.).

 • Budsjett 2022
  Vedtak: Godkjent
 • Valg

Valg komitens forslag:  

Nestleder (2 år): Roy Arne Mikkelsen  

Kasserer (2 år): Roy Arne Mikkelsen  

Sekretær (2 år): Finn Jarle Nielsen 

Vedtak: Alle kandidater valgt ved akklamasjon 

Årsmøte slutt

For styret                                                                             Protokoll underskriver:

Tor Martin Buene                                                              Roy Arne Mikkelsen

Årsmøte i Knekken

Årsmøtet kan bli endret til teams pga covid.

Meld interesse til tmbuene@online.no

Årsmøte innkalling 2022

Onsdag 19.1 kl 2100

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Årsberetning
 • Regnskap 2021
 •  Innkomne forslag
 • Budsjett 2022
 • Valg

Årsmøte slutt

For styret                                                                            

Tor Martin Buene                                                           

Årsmøte

Nytt av året er at dette vil trolig vil gjennomført på Teams.

Meld interesse til tmbuene@online.no

Årsmøte innkalling 2021

Onsdag 3.2 kl 2100

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Årsberetning
 • Regnskap 2020
 •  Innkomne forslag
 • Budsjett 2020
 • Valg

Årsmøte slutt

For styret                                                                            

Tor Martin Buene