NJFF jobber for å avslutte forbudet mot blyhagl

Norges Jeger- og Fiskerforbund<https://www.ntbinfo.no/pressroom?publisherId=90159>

Publisert 31.07.2014 13:11

 

 

– I høst må vi belage oss på nok en jakt med forbud mot blyhaglpatroner, men det er
håp om endring, sier generalsekretær Espen Søilen i Norges Jeger- og Fiskerforbund
(NJFF). Et flertall av de politiske partiene har varslet vilje til å myke opp dagens
totalforbud.

1. januar 2005 ble det innført et totalforbud mot all jakt med blyhagl i Norge. Fram
til den dagen hadde norske jegere jaktet med blyhagl i godt over hundre år. Med sin
høye egenvekt kombinert med bløt struktur, er bly et særs godt egnet haglmateriale.
Det gir en forutsigbar og god drepeevne, som er essensielt når man jakter.

Men blyhagl er ikke uproblematisk over alt: I grunne våtmarksområder kan vadere og
andre fugler plukke i seg blyhagl fra bunnen, med påfølgende fare for
blyforgiftning. Opphopning av blyhagl på enkelte skytebaner kan gi forurenset
avrenning. Et forbud mot blyhagl i disse områdene er det da også i stor grad enighet
om.

Etterlyser faglig dokumentasjon – Men blyhaglforbudet er totalt, og omfatter mer enn
disse sårbare områdene. Vi har ikke sett god dokumentasjon på at blyhagl utgjør noen
reell forurensingsfare i skogen, på fjellet eller over åpent vann, sier Søilen.

Derfor oppleves det totale blyhaglforbudet som altfor unyansert og strengt av mange
jegere. I Norge er det rypejakta som engasjerer flest, og denne problemstillingen
berører derfor de fleste haglejegere.

Konstruktiv tilnærming – NJFF har gjentatte ganger tatt opp med miljøforvaltningen
behovet for et mer nyansert forbud. Vi ønsker bruke blyhagl til jakt på fastmark og
over åpent vann, mens forbudet blir opprettholdt på skytebaner og i våtmarksområder.
Rundt 80 prosent av all hagleskyting skjer på skytebanene. En slik differensiert
løsning vil derfor sikre mot miljøforurensing, samtidig som jegernes behov ivaretas.
Vi mener dette er en konstruktiv tilnærming, men har så langt blitt møtt med liten
forståelse fra miljømyndighetene, slår Søilen fast.

En utreding fra Miljødirektoratet i vår anbefalte fortsatt totalforbud, men brakte
etter NJFFs syn få nye faglige argumenter for den restriktive linjen. Derimot
trekker direktoratet fram farene ved å få i seg fragmentert bly i maten. Dette har
aldri vært en begrunnelse for blyhaglforbudet, men er en helt annen problemstilling
knyttet til ekspanderende storvilt-ammunisjon, noe som ikke kan blandes inn i denne
debatten.

Ikke bly i høst NJFF har arbeidet for å løfte saken fra miljøforvaltningen til
politikernes bord. Flertallet av partiene på Stortinget har gode og forpliktende
formuleringer rundt blyhagl i sine partiprogram som de gikk til valg på. Både
Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Krf og Senterpartiet synes å ha avklart sitt syn i
retning av en oppmyking. 9. april i år fremmet AP-representantene Eva Kristin
Hansen, Dag Terje Andersen og Trond Giske et forslag til Stortinget om at
«Stortinget ber regjeringen legge til rette for å tillate bruk av blyhagl til jakt
utenfor våtmarksområder og skytebaner.» Fremskrittspartiet har tidligere fremmet et
likelydende forslag.

– Saken skal til behandling på Stortinget over sommeren. Politikkens veier er
uransakelige, men det er grunn til en betinget optimisme for landets småviltjegere.
Når Stortinget har behandlet saken, skal eventuelle nye lover og forskrifter
utformes. Dette tar tid. Høstens jakt vil derfor uansett ikke foregå med blyhagl,
sier Søilen.

Posted in Uncategorized.