Kvotejakt på gaupe vinteren 2021

Rovviltnemnda i region 2 har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i 2021. Nemnda har fastsatt en samlet kvote på inntil 32 dyr, hvorav inntil 12 hunner eldre enn ett år.

​​​

​4 dyr, inkludert tre voksne hunner, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. Kvoten er fordelt på fire jaktområder, Et område i tidligere Aust-Agder blir åpnet for kvotefri jakt.

​Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har i møte 12. november 2020 gjort vedtak om kvote for jakt på gaupe i 2021. Rovviltnemndas vedtak innebærer at 28 dyr, hvorav inntil 9 voksne hunner, er fordelt fra jaktstart på fire jaktområder. I beiteprioriterte kommuner i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) er det åpnet for kvotefri jakt.

Fylkesmennene vil komme tilbake med nærmere informasjon om gjennomføring av kvotejakten når det nærmer seg jaktstart.

Posted in Uncategorized.