Invitasjon til kurs i kultivering av fiskevann

Kultivering av fiskevann  –  invitasjon til kurs

Program Fisketiltak

Som et ledd i Sportsfiskets år, ønsker vi å invitere til kurs i kultivering av fiskevann på Jakt- og Fiskesenteret 7. – 9. november. Sportsfiskets år dreier seg først og fremst om selve fiskeutøvelsen, men vi skal heller ikke glemme det som gir grunnlag for de gode fiskeopplevelsene; å ha gode fiskebestander å fiske på.

NJFF sentralt vil dekke deltakeravgiften for en person fra hvert fylkeslag på kurset. Øvrige deltakere fra fylkeslagene, foreningene eller andre, må selv betale avgiften (kr 2.400,- for NJFF-medlemmer). Vi håper at vi med dette tilbudet kan inspirere fylkeslagene til ytterligere å sette fokus på og drive god virksomhet innen fiskeforvaltning og kultivering, som er utpekt som et vesentlig innsatsområde for organisasjonen gjennom lang tid.

Dette kurset er det første i en kursserie om kultivering av fiskevann. Her settes det fokus på artskartlegging, bestandstettheter, mulighetsanalyser og målsettinger. Program følger vedlagt. Målgruppe for kurset er først og fremst tillitsvalgte og ansatte i fylkeslagene og foreningene som har ansvar for og oppgaver med fiskeforvaltning og kultivering. NJFFs fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth er kursleder.

Påmeldingsfristen er 23. oktober. For  NJFF-medlemmer er kursprisen kr 2.400,-, som i tillegg til selve kurset også dekker lunsj og middag to dager. Transport og overnatting må deltakerne ordne selv.

Mer informasjon finnes på www.jaktogfiskesenteret.no

Påmelding på e-post: jfs@jaktogfiskesenteret.no

Vi oppfordrer fylkeslagene til å spre informasjon om dette kurstilbudet til foreningene. Fiskekultivering har vært og er viktig i vår organisasjon, og det trengs hele tiden kunnskapspåfyll for at organisasjonsleddene skal være oppdaterte på temaet.

 

Vennlig hilsen

Norges Jeger- og Fiskerforbund

 

Bjarne Oppegård                                                                              Øyvind Fjeldseth

Opplæringssjef                                                                                              Fiskekonsulent

 

 

Posted in Uncategorized.