Fornuftig blyvedtak

Tirsdag 3. februar vedtok Stortinget å be regjeringen åpne for jakt med blyhagl utenom våtmarksområder og skytebaner. NJFF sendte ut denne pressemeldingen samme dag  Mange lurer på hvor raskt vi tror det kan gå før alt er klart. Kan det jaktes med blyhagl til høsten? Det vet vi ikke. NJFF vil presse på for at Stortingets vedtak blir effektuert så raskt som mulig, men kan per dato ikke si noe om tempo i saken. Stortinget ber i vedtaket om at regjeringen skal arbeide for å åpne for bruk av blyhagl, det er Klima- og miljøministerens ansvar å følge opp dette. Hun ga da også en direkte tilbakemelding fra stortingets talerstol om at hun skulle iverksette dette arbeidet raskt. Vi kommer tilbake med mer info når vi vet mer. I tillegg: Det blir viktig at vi forvalter det nye regelverket slik det er ment. Det blir et nytt regime der jegeren må forholde seg til hvor han/hun til en hver tid jakter. Bruk av blyhagl i våtmarksområder skal ikke forekomme, og vi bør sørge for at dette presiseres ved alle passende anledninger, som for eksempel under jegeropplæringen. Jegerne bli fulgt med argusøyne, og det er viktig at vi nå viser oss tilliten verdig, slik at vi kan benytte blyhagl i skogen, på fjellet og over åpent vann i åra framover.

 

Og da er det klart at vi vant blysaken!! Flertallet i Energi- og miljøkomiteen (Frp, H, Sp og Ap) gikk inn for følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner» Teknisk sett skal Stortinget drøfte saken tirsdag 3. februar, men det er som en formalitet å regne når flertallet er så bredt forankret. Runar uttaler følgende: «Dette var svært gledelige nyheter for oss. Vi vil takke flertallet i Energi- og miljøkomiteen for den tillit de har vist landets jegere. Vi har arbeidet for denne løsningen i mange år, og nå skal vi vise oss tilliten verdig, sier leder Runar Rugtvedt i Norges Jeger- og Fiskerforbund.» Vi ber om at gleden spres, feire med måte! Hovering er unødvendig og ødeleggende. 🙂

Posted in Uncategorized.