Årsmøte

Nytt av året er at dette vil trolig vil gjennomført på Teams.

Meld interesse til tmbuene@online.no

Årsmøte innkalling 2021

Onsdag 3.2 kl 2100

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Årsberetning
  • Regnskap 2020
  •  Innkomne forslag
  • Budsjett 2020
  • Valg

Årsmøte slutt

For styret                                                                            

Tor Martin Buene                                                           

Posted in Uncategorized.