Årsmøte LBJFF

Årsmøte innkalling 2020

Onsdag 12.2 kl 2100

Knekken – Lillesand

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Årsberetning
  • Regnskap 2019
  •  Innkomne forslag
  • Budsjett 2019
  • Valg

Årsmøte slutt

For styret                                                                            

Tor Martin Buene                                                           

Posted in Uncategorized.