Årsmøte 2024

Årsmøte 20/2

Årsmøte innkalling 2024

Påmelding til årsmøte bes sendt til post@ljff.org innen 15/2, evt 91570960, og antall avgjør hvor årsmøte avholdes. Lokasjon årsmøte vil bli opplyst 17/2.

Tirsdag 20.2 kl 2000

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Årsberetning
  • Regnskap 2023
  •  Innkomne forslag
  • Budsjett 2024
  • Valg

For styret                                                                            

Tor Martin

Posted in Uncategorized.