Seminar om rovvilthunden på Jakt- og

NJFF og Jakt- og Fiskesenteret ønsker med dette å invitere til to hele dager
der rovvilthunden er tema på vårt kurs- og opplæringssenter i Flå. Seminaret
er åpent for alle og retter seg spesielt mot de som er ivrige jegere og
bruker hund på rødrev og bjørn, men også andre som jakter annet smårovvilt
og på de andre store rovdyrene.

Posted in Uncategorized.