Nye forskrifter for ettersøk

Jakt- og Fiskesenteret og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) inviterer til et seminar på Jakt- og Fiskesenteret i Flå i Hallingdal der vi setter fokus på ettersøk av skadet vilt. Gode rammer for ettersøk av såret og sykt vilt er viktig. For jegerne dreier dette seg om å kunne få avlivet såret vilt på en rask og mest mulig human måte. I jaktåret 2014/2015 ble i overkant av 6000 hjortevilt drept på vei og jernbane rammer årlig rundt. I tillegg kommer noen store rovdyr og villsvin. Det er viktig at de som påtår seg ettersøksoppdrag for det offentlige har et best mulig grunnlag for å løse sine oppgaver. Regelverket og tilbud om utdanning og kompetansebygging skal bidra til at vi er godt forberedt på oppgavene. Vedtatte endringer i forskrift om ettersøk trer i kraft for fullt fra 1. april 2016. Seminaret setter fokus på hva som er nytt og hvor innsatsen bør legges videre framover. Første dag av seminaret er viet ettersøk etter hjortevilt, mens dag to setter fokus på ettersøk etter rovdyr og villsvin. Ettersøk etter skadet og sykt hjortevilt har desidert største omfang, og både jegere og de som påtar seg offentlige oppdrag har bred erfaring og betydelig kompetanse som fortsatt skal videreutvikles. Seminaret vil sette fokus på de nye reglene og hvordan vi kan ta med oss tidligere erfaringer og omsette disse i kompetanseutvikling for nye ekvipasjer. Ettersøk etter store rovdyr har eget regelverk og stiller særskilte kompetansekrav til de som deltar. Selv om omfanget ikke er stort, er dette krevende ettersøk som stiller krav til både to- og firbeinte. Å få fram gode sporhunder er en utfordring som seminaret også vil sette fokus på. Villsvinet er i ferd med å etablere seg også her i landet. Dette medfører også behov for å sette fokus på ettersøk av villsvin. Vi trekker veksler på den erfaring og kompetanse som svenskene har opparbeidet seg og tar en gjennomgang av hvordan NJFF vil satse framover.

Mere info

NJFF Program Etterssøkseminar 2016

 

Posted in Uncategorized.