Endring i gaupekvote

Rovviltnemndas leder har i samråd med sekretariatet foretatt en ny justering av kvotefordeling og jaktområder i tråd med  vedtak av 25. november 2014 der det heter at:

 

«Eventuelle endringer i vedtatt jaktområdeinndeling og kvotefordeling, samt tildeling av reservedyr, vurderes i jaktperioden av Rovviltnemndas leder i samråd med sekretariatet.»

 

 

Følgende endringer gjelder fra og med onsdag 25. mars 2015:

 

Alle jaktområder (7) med tidligere tildelte delkvoter, A – G, slåes sammen. Gjenværende delkvote på ett dyr felles i A, B og C gjøres gjeldende felles for disse sju områdene.

Dette innebærer at kvotejakt på gaupe gjenåpnes i de jaktområdene der jakta tidligere er stoppet som følge av fylt delkvote (D-G: 20. mars).

 

Vennlig hilsen

Rovviltnemnda i region 2
Sekretariatet v/Fylkesmannen i Buskerud
Even Knutsen, seniorrådgiver
tlf.: 32 26 68 17
www.fmbu.no
www.rovviltportalen.no

Posted in Uncategorized.