Årsmøtereferat

Årsmøte referat 2022

Onsdag 19.1 kl 2030

Knekken – Lillesand / teams

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  Vedtak: ML: Tor Martin Buene, R: Tor Martin Buene, PU: Roy Arne Mikkelsen,
 • Årsberetning
  Vedtak: Godkjent

Annmerkning: fleire/større jakt terreng er sterkt ønsket, men Covid har satt begrensninger pga manglende muligheter for møter med andre aktører.

Anmerkning: Skytesimulator anskaffelse har vært på vent pga Covid restriksjoner. Arbeidet fortsetter når styret finner dette forsvarlig/ hensiktsmessig.

 • Regnskap 2021
  Vedtak: Godkjent
 • Innkomne forslag

Øke antall våpen for jegerprøve og utlån.

Vedtak: – Styret gis fullmakt til jobbe videre og avgjøre dette.

                Nye kontigentsatser, (NJFF sentralt har endret til kategorier 2023)

                Vedtak: – LBJFF kontingentsatser kategori: Lav

                Vedtektetsnorm (NJFF vedtatt landsstyremøte 14/11 2021) foreslått NJFF sentralt:

                Vedtak:- nye vedtekter med noen justeringer fra norm vedtatt enstemmig (Ref: LBJFF vedtekter 2022.).

 • Budsjett 2022
  Vedtak: Godkjent
 • Valg

Valg komitens forslag:  

Nestleder (2 år): Roy Arne Mikkelsen  

Kasserer (2 år): Roy Arne Mikkelsen  

Sekretær (2 år): Finn Jarle Nielsen 

Vedtak: Alle kandidater valgt ved akklamasjon 

Årsmøte slutt

For styret                                                                             Protokoll underskriver:

Tor Martin Buene                                                              Roy Arne Mikkelsen

Posted in Uncategorized.