Årsmøteinnkaing 2017

Innkalling til årsmøte2017

 

 

Innkalling til årsmøte

Onsdag 13.2 kl 2100

Knekken – Lillesand

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Budsjett 2017
  7. Valg

 For styret

Tor Martin Buene