Årsmøteinnkaing 2017

Innkalling til årsmøte2017

 

 

Innkalling til årsmøte

Onsdag 13.2 kl 2100

Knekken – Lillesand

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Budsjett 2017
  7. Valg

 For styret

Tor Martin Buene

 

 

Posted in Uncategorized.