Årsmøte innkalling

ljff_logo

 Innkalling til årsmøte2016

 

Innkalling til årsmøte 2016

Onsdag 2.3 kl 2030

Knekken – Lillesand

 

Dagsorden:

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Budsjett 2016
  7. Valg

 

 

For styret

Tor Martin Buene

 

Posted in Uncategorized.