Årsmøte innkalling

ljff_logo

 Innkalling til årsmøte2016

 

Innkalling til årsmøte 2016

Onsdag 2.3 kl 2030

Knekken – Lillesand

 

Dagsorden:

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Budsjett 2016
  7. Valg

 

 

For styret

Tor Martin Buene