Årsmøte 2023

Årsmøte innkalling 2023

Påmelding til årsmøte bes sendt til tmbuene@online.no, eller post@ljff.org

Påmelding til årsmøte bes sendt til post@ljff.org innen 23/1, evt 91570960, og antall avgjør hvor årsmøte avholdes. Lokasjon årsmøte vil bli opplyst 24/1.

Onsdag 25.1 kl 2000

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Årsberetning
  • Regnskap 2022
  •  Innkomne forslag
  • Budsjett 2023
  • Valg

For styret                                                                            

Tor Martin Buene       

Posted in Uncategorized.